Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Programy

Programy edukacyjno - wychowawcze

W naszym Przedszkolu realizujemy szereg programów edukacyjno-wychowawczych mających na celu rozwój psychofizyczny dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w szkole. Programy są ukierunkowane na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny.

Programy autorskie i innowacyjne realizowane w Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu:

  • "Bezpieczny przedszkolak" - program profilaktyki bezpieczeństwa dla dzieci sześcioletnich - uczenie dzieci zachowań asertywnych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Autorki: Anastazja Wójcicka, Agata Misiąg.
  • "Malutkimi paluszkami i śpiewająco przez świat" Autorka A. Dziewit.

Obierając artystyczny profil pracy Przedszkola, bardzo ważnym priorytetem było opracowanie programów, które mogłyby rozwijać uzdolnienia Dzieci. Do programów tych należą:

1. "Mali artyści" - program edukacyjny rozwijający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym. Autorki: Agata Misiąg,            Edyta Dąda.

2. „Mali artyści tańczą”- program rozwijający umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne. Autor: Ewa Dryka.                                

Dodatkowo warto podkreślić, że w naszym Przedszkolu realizowany jest program wychowawczy "Dziecko w grupie" dla dzieci  2,5 - 6 lat. Autorkami programu są: Alicja Gil, Agata Misiąg, Anastazja Wójcicka, Dorota Surowaniec. Program ten został uznany za innowacyjny przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Głównym celem programu jest rozwój osobowości dziecka oraz jego zdolności społecznego przystosowania się poprzez trenowanie ważnych umiejętności życiowych.

Prowadzimy obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego dla grup wiekowych 3 - 6 lat, zajęcia rytmiczno-taneczne dla 5 i 6- latków.

Od dziesięciu lat jesteśmy organizatorami  Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego, który ma na celu promować twórczość literacką i plastyczną wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i kraju.

Specyfika programów realizowanych w oddziale 6-latków Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole realizowane jest poprzez zabawę w czytanie, pisanie, liczenie (matematyka), zajęcia plastyczne, muzyczne, poznawanie przyrody, ćwiczenia gimnastyczne, religię. Zapewnia to osiągnięcie dojrzałości szkolnej i bardzo dobry start w szkole podstawowej.