Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY MŁODSZE 3,4 -LATKI

800 – 1300     Realizacja Podstawy Programowej

 

600- 800 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące rozwijaniu aktywności własnej dzieci, gry i zabawy stolikowe  np.: rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne; praca indywidualna z dziećmi.

800-815  Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabawy integracyjne i ruchowe.

815-845  Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności i przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

845-900 Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia na samodzielność. Przygotowanie do zajęć.

0900-1000  Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze, j. angielski;realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

1000 -1015  Czynności samoobsługowe II śniadanie

1015-1115  Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczkipoznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe na powietrzu.

1115-1130 Czynności samoobsługowe (nauka ubierania się, wkładanie butów itp.,Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowo- obsługowe i higieniczne w  łazience. Zabawa ruchowa

1130- 1230 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

1230- 1245  Zabiegi higieniczne: mycie rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

1245-1400  Relaks poobiedni. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej –wyciszenie u 3-latków. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, ćwiczeniausprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu - u 4-latków.

1400 - 1415Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

1415-1700  Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci,zajęcia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych. Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe -ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci.

 ***********************************************************************************************************

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA STARSZA

 

800– 1300    Realizacja Podstawy Programowej

600 – 800 Schodzenie się dzieci. zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy indywidualne na bliskie dzieciom tematy.

800 -815 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Ćwiczenia poranne.

815 - 850 Śniadanie. Pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Przygotowanie do zajęć.

950 - 900 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczno-sanitarne.Przygotowanie do zajęć.

900-1000 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie  programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo -estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze; realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

1000 -1015 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

10.5-1130 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.

1130-1200 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

1200-1215 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.

1215-1300 Relaks. Słuchanie bajek, zajęcia wyciszające.

1300 1400Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, ćwiczeniausprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

1400 - 1415 Podwieczorek - kultura spożywania posiłków. Zabiegi higieniczne.

1415 – 1700Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci,zabawy samodzielnie inspirowane przez wychowanków, ćwiczenia ogólnorozwojowe- ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy rozwijające zainteresowania. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, porządkowanie sali,zabawy w ogrodzie. Kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.