Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Harmonogram naboru 2022/2023

ZARZĄDZENIE
Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg:

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. - AKTUALNE TERMINY: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/805637/Zarz%C4%85dzenie-16_2022

Uchwała nr XXXIX/377/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/1208/oryginal/akt.pdf

Uchwała nr XLI/408/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2017/1208/