Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Opłaty za przedszkole

Aktualna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rodzic wnosi miesięczną opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu za czas niezbędny na realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie z uchwałą nr LII/554/2018 RM opłaty będą naliczane za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł .

Wysokość dziennej stawki za wyżywienie wynosi aktualnie 6,00 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).

Ważne aby w systemie iPrzedszkole  choć jeden z rodziców miał wprowadzone dane: PESEL i email. Rodzice mają za zadanie uzyskać dostęp do konta na portalu "Innowacyjny T@rnobrzeg".

Zasady  naliczania opłat:

1) dwukrotny odczyt karty (wejście - wyjście) - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne ze wskazania czytnika (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

2) tylko jeden odczyt karty (bez względu, o której będzie to godzinie) - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

3) brak odczytu karty ale dziecko jest w przedszkolu - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

4) nieobecność zgłoszona w systemie najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 - brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne;

5) nieobecność zgłoszona telefonicznie lub osobiście najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 - brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne .

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie  z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych – art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do spraw, o których mowa w art. 60 pkt 7 nieuregulowanych przepisami tej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy.

W związku z powyższym od nieuregulowanych opłat w terminie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Opłaty wnosimy w kasie SCUW osobiście lub przelewem na konto przedszkola.

Czy kilkudniowa nieobecność dziecka wymaga zgłoszenia i przedłużenia zaświadczenia od lekarza?

Rodzic, zobowiązany jest do: niezwłocznego informowania telefonicznie 822 37 18 , osobiście lub przez portal iPrzedszkole (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności) o nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu oraz przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego a także natychmiastowego zawiadomienia Przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenieść się na inne dzieci korzystające z usług przedszkola.

Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia od lekarza rodzinnego o aktualnym stanie zdrowia dziecka.

iPrzedszkole

Ważne aby w systemie iPrzedszkole  choć jeden z rodziców miał wprowadzone  dane: PESEL i email. Rodzice mają za zadanie uzyskać dostęp do konta na portalu "Innowacyjny T@rnobrzeg" .

Zasady naliczania opłat:

1) dwukrotny odczyt karty (wejście - wyjście) - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne ze wskazania czytnika (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

2) tylko jeden odczyt karty (bez względu, o której będzie to godzinie) - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

3) brak odczytu karty ale dziecko jest w przedszkolu - naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

4) nieobecność zgłoszona w systemie najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 - brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne;

5) nieobecność zgłoszona telefonicznie lub osobiście najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 - brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie       z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych – art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do spraw, o których mowa w art. 60 pkt 7 nieuregulowanych przepisami tej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy.

W związku z powyższym od nieuregulowanych opłat w terminie będą naliczane odsetki za zwłokę.